1654 р.
Переяславська рада, українсько-московський договір ("Березневі статті")
Переяславська рада
Прийняття протекції російського царя задля захисту від Речі Посполитої і Кримського ханства
Після ухвали Переяславською радою 1654 рішення прийняти протекцію російського царя гетьманський уряд розробив проект майбутнього договору з Росією – "Прохання" ("Просительні статті") з 23 пунктів (статей). 27(17) лютого посольство, очолюване ген. суддею С.Богдановичем-Зарудним і переяслав. полк. П.Тетерею, виїхало з Чигирина до Москви. Переговори тривали з 23(13) березня до 5 квітня (26 березня) і відбувалися в гострих дискусіях.

31(21) березня українські посли подали нову редакцію проекту договору з 11 статей (не було внесено 7 статей першого варіанта, 5 статей було об'єднано в 3, а ще 3 статті – в одну), що дістала назву "Статті Богдана Хмельницького".

За Березневими статтями передбачалося збереження в Україні форми урядування й устрою Укр. козац. д-ви, її тер., адм.-тер. устрою, суду та судочинства, фінансової та фіскальної систем, а також соціальної структури суспільства і соціально-економісних відносин, що склалися в ході національної революції 1648–1656.

Підтверджувалися всі права й привілеї козацтва, шляхти, духівництва і міщан та незалежність гетьманського уряду щодо проведення внутрішньої політики. У Києві мав бути рос. воєвода з кількатисячним підрозділом з метою надання укр. стороні допомоги в боротьбі проти зовнішнього ворога.

Чисельність козац. реєстру встановлювалася у 60 тис. осіб, визначалися розміри платні козакам і старшині. За статтями Рос. держава зобов'язувалася вступити у війну проти Речі Посполитої й надати козац. Україні допомогу при відбитті нападу військ. загонів Кримського ханства.

Зі свого боку, український уряд визнав протекцію царя, погодився виплачувати кожного року певну суму податків до рос. скарбниці, втратив право на самостійні дипломатичні відносини з Річчю Посполитою й Османською імперією, а також повинен був інформувати царський уряд про зміст переговорів із посольствами ін. д-в, які прибували б до укр. уряду.
Важливо: царський уряд став на шлях порушення умов Березневих статей, намагаючись обмежити внутрішній суверенітет Української козацької держави. Тому цей договір проіснував 4,5 року і був розірваний гетьманом І.Виговським у зв'язку з укладанням Гадяцького договору 1658 з Річчю Посполитою. Але фактично першим розірвало його Московське царство підписавши Віленське перемир'я з Річ Посполитою в 1656 р.

Всі права застережено © DoZNO
Made on
Tilda